Välkommen till Bijan Tarot!

 En av de största hälsoeffekterna av Reiki är stressreducering och avslappning i kropp och själ, vilket bidrar till kroppens naturliga läkeprocess och ökad välmående.